С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Профил на купувача
Връзки
 
 1668783 
 Начална страница  
 Начало


. : Единен портал за електронно правосъдие : .

 


Правораздавателната дейност на Софийски апелативен съд  покрива приблизително половината от наказателните, гражданските и търговските дела, разглеждани пред апелативните съдилища.
Съдебният район на Софийски апелативен съд обхваща осем окръжни съдилища – Благоевградски окръжен съд, Видински окръжен съд, Врачански окръжен съд, Кюстендилски окръжен съд, Окръжен съд-Монтана, Пернишки окръжен съд, Софийски окръжен съд и най-големия окръжен съд в България – Софийски градски съд.
Софийският апелативен съд функционира от 01.04.1998 г.


Ръководство на Софийски апелативен съд:

Председател -
ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА

СТЕФАН ГРОЗДЕВ – зам. председател на САС и ръководител на търговското отделение.Анкета 
Допитване до граждани и адвокати
София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР