С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
Софийски апелативен съд - Илюстрована хроника
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Писмо до председателите на ОС
Контакти
Банкови сметки
Контакти
Служители
АНКЕТА
Справки по дела и съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Защита на личните данни
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Контакти  
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

1000 гр. София, Съдебна палата, бул. Витоша 2 - партер

тел. централа (02) 921 988
факс (02) 981 40 27
e-mail: 
appellate.sofia@gmail.com

 

. : Телефонни номера на съдебните деловодства в САС : .


БАНКОВИ СМЕТКИ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ
УниКредит Булбанк
SWIFT BIG:          UNCRBGSF
 
БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ
IBAN:
BG18 UNCR 9660 3120 3753 14
 
БАНКОВА СМЕТКА ЗА ВЕЩИ ЛИЦА, ГАРАНЦИИ И ДРУГИ
IBAN:
BG90 UNCR 9660 3320 3753 11


София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР