С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Раб. срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Раб. срещи на апелативен район  
 За съдиите от апелативния район на АС-София

Материали от работна среща, проведена на 2 декември 2016 г.

1. ГПК - Тема 1.

2. ГПК - Тема 2 - А.К.

3. ГПК - Тема 3 - Д.К. ЕКПЧ.

4. ГПК - Тема 3 - Д.К. ЕСПЧ.

5. ГПК - Тема 3 - Д.К. Списък чл.1 Протокол 1.

6. ГПК - Тема 4.

7. ГПК - Тема 4.1.

8. НПК - Тема 1 - А. Ж. - НК и НПК.

9. НПК - Тема 2 - Т.Гр. - НК и НПК.

10. НПК - Тема 2 - Т.Гр.

11. НПК - Тема 3 т.2 - К.Т. - НК и НПК.

 

 

 

 

 

 София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР