С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Банкови сметки
Контакти
Служители
АНКЕТА
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Раб. срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Контакти    АНКЕТА  
 

 Анкета , която може да попълните и изпратите по  електронна поща на съда.

 

 Изтеглете файла  site-poll.docx , отворете го, попълнете Вашите отговори и изпратете като прикачен файл на електронната пощенска кутия на Апелативен съд София.
 

 

 
 
IV/26.01.2018/12:00 


София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР