С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
Софийски апелативен съд - Илюстрована хроника
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Банкови сметки
Контакти
Служители
АНКЕТА
Справки по дела и съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Защита на личните данни
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Контакти    АНКЕТА  
 

 Анкета , която може да попълните и изпратите по  електронна поща на съда.

 

 Изтеглете файла  site-poll.docx , отворете го, попълнете Вашите отговори и изпратете като прикачен файл на електронната пощенска кутия на Апелативен съд София.
 

 

 
 
IV/26.01.2018/12:00 


София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР