С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
Софийски апелативен съд - Илюстрована хроника
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Писмо до председателите на ОС
Контакти
Справки по дела и съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Защита на личните данни
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Документи по ЗДОИ  
 Документи и формуляри по Закона за достъп до обществена информация

 

. : Закон за достъп до обществена информация : .

. : Заявление за достъп до обществена информация : .

. : Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване : .

. : Протокол по чл. 35, ал. 2 ЗДОИ : .

. : Заповед на Министъра на финансите № ЗМФ 1472/29.11.2011 г. : .

 Адрес на Софийски апелативен съд:

 гр. София, бул. Витоша №2, партер, ст.73 - Регистратура

 Електронен адрес за подаване на заявления по ЗДОИ:   

. : appellate.sofia@gmail.com : .  

 

 

 

 

 

 

 


IV/20180411-20190321София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР