С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Софийски апелативен съд - Илюстрована хроника
Контакти
Документи по ЗДОИ
Профил на купувача
 Апелативен съд  
 Представяне и юрисдикция
Апелативен съд

Съдебният окръг обхваща районите на следните окръжни съдилища: Видин, Монтана, Враца, Перник, КюстендилБлагоевград, както и Софийски градски съд и Софийски окръжен съд .

 

   . :   Закон за съдебната власт   : .

   . :   Граждански процесуален кодекс   : .

   . :   Наказателно-процесуален кодекс   : .

  


 

 

     . :   Единен портал за електронно правосъдие   : .

 

    . :   Контакти   : .

   . :   Ръководство   : .

   . :   Служители   : .

   . :   Съдебен район   : .

   . :   Съд - модел   : .

   . :   Вътрешни правила   : .

   . :   Бюджет 2019   : .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/20180725/20190205/20190424София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР