С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
Софийски апелативен съд - Илюстрована хроника
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Съдебен район
Съд-модел
Ръководство
Отчетен доклад
Съдии
Контакти
Справки по дела и съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Защита на личните данни
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Апелативен съд    Съдебен район  
 Съдебен район

Съдебният окръг обхваща районите следните окръжни съдилища - Софийски окръжен и Софийски градски съд, Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана и Перник.


 


Софийски градски съд

София 1000, бул. Витоша 2
тел.: (02) 980 78 91- административен секретар
тел.: (02) 921 988, (02) 921 93 32 - деловодство
факс: (02) 981 37 40

e-mail: sofcourt@ttm.bg

WEB: www.scc.bg/?lang=bg

 

РС София


 

Окръжен съд София

София 1000, бул. Витоша 2
тел.: (02) 968 23 68 - административен секретар
тел.: (02) 981 57 42 - деловодство
факс: (02) 986 23 68

e-mail: sd_court@abv.bg

WEB: http://sofiadc.court-bg.org

РС Ботевград, РС Елин Пелин, РС Етрополе, РС Ихтиман, РС Костинброд, РС Пирдоп, РС Самоков, РС Своге и РС Сливница


 

Окръжен съд Благоевград

Благоевград 2700, пл. Васил Левски 1
тел.: (073) 88 98 40 - административен секретар
тел.: (073) 88 98 35 - деловодство
факс: (073) 83 03 96

e-mail: court@pirin.com

WEB: http://blagoevgraddc.judiciary-bg.org


РС Благоевград, РС Гоце Делчев, РС Петрич, РС Разлог, РС Сандански


 

Окръжен съд Видин

Видин 3700, пл. Бдинци 1
тел.: (094) 23 165 - административен секретар
тел.: (094) 60 09 80 - деловодство
факс: (094) 60 09 58

e-mail: os_vidin@yahoo.com

WEB: http://www.os-vidin.com/


РС Белоградчик, РС Видин, РС Кула


Окръжен съд Враца

Враца 3000, ул. Христо Ботев 29
тел.: (092) 62 43 76 - административен секретар
факс: (092) 62 60 97

e-mail: gagova@abv.bg

WEB: http://vratza.court-bg.org


РС Бяла Слатина, РС Враца, РС Козлодуй, РС Мездра, РС Оряхово


 

Окръжен съд Кюстендил

Кюстендил 2500, ул. Горицветна 31
тел.:    (078) 5 504 64 - административен секретар
тел.:    (078) 5 504 61 - деловодство
факс: (078) 5 504 68

e-mail: kos@abv.bg

WEB: http://kjustendil.court-bg.org


РС Дупница, РС Кюстендил


 

 

Окръжен съд Монтана

Монтана 3400, ул. Васил Левски 24
тел.: (096) 39 51 01 - административен секретар
тел.: (096) 39 51 12 - деловодство
факс: (096) 30 06 54

e-mail: os_montana@asystbg.com

WEB: http://montana.judiciary-bg.org


РС Берковица, РС Лом, РС Монтана


 

 

Окръжен съд Перник

Перник 2300, ул. Търговскa 37
тел.: (076) 64 70 12
факс: (076) 60 44 41

e-mail: ospernik@abv.bg

WEB: http://pernik.court-bg.org/


РС Брезник, РС Перник, РС Радомир, РС ТрънСофия 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР