С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Съдебен район
Съд-модел
Ръководство
Отчетен доклад
Съдии
Писмо до председателите на ОС
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Раб. срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Апелативен съд    Съдии  
 Състави в Aпелативен съд - София

СПИСЪК НА СЪДИИТЕ

В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Даниела Дончева

Гражданска колегия
Алексей Иванов
Асен Воденичаров
Ася Събева
Атанас Кеманов
Джулиана Петкова
Диана Коледжикова
Димитър Мирчев (команд. от ОС-Враца)
Елена Тахчиева
Елизабет Петрова
Златина Рубиева
Иванка Ангелова
Иво Дачев
Камелия Първанова
Катерина Рачева
Красимир Машев
Кристина Филипова (команд. от СГС)
Мария Георгиева
Мария Яначкова
Надежда Махмудиева
Нели Куцкова
Нина Стойчева (команд. от СГС)
Цветан Колев (команд. от ОС-Монтана)
Цветко Лазаров
Яна Вълдобрева


Търговска колегия
Анелия Цанова
Анжелина Христова
Бистра Николова
Валентин Бойкинов (команд. от СГС)
Васил Христакиев
Галина Иванова
Даниела Дончева
Десислава Добрева
Зорница Хайдукова
Ивайло Младенов
Иван Иванов
Иво Димитров
Красимир Маринов (команд. от ОС-Перник)
Милен Василев
Николай Метанов (команд.от СОС)
Светла Божкова
Светла Станимирова (команд.ОС-Монтана)
Теодора Кръстева
Тодор Тодоров
Филип Владимиров (команд. от ОС-София)
Христо Лазаров


Наказателна колегия
Александър Желязков
Алексей Трифонов
Вера Цветкова
Веселин Пенгезов
Весислава Иванова
Владимир Астарджиев
Елена Каракашева
Емилия Колева (команд. от СГС)
Иво Вапцаров
Калин Калпакчиев
Калинка Георгиева (команд.от СОС)
Камен Иванов
Карамфила Тодорова (команд.от СГС)
Маргаритка Шербанова
Мария Митева
Надежда Трифонова
Невена Грозева
Николай Джурковски
Петър Гунчев (команд. от СГС)
Пламен Дацов
Светла Букова
Снежана Душкова
Стефан Илиев
Татяна Грозданова (команд. от СОС) 
 
 
 
 
 
 
 

IV/2018-04-24София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР