С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Раб. срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
 Календар на съдебни заседания  
 Календар на съдебни заседания

Мерки за неотклонение се разглеждат ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК от 10.00ч.

 

Датата на предстоящо насрочено заседание по дело на САС може да се види в справката по делото, в секция "Справки по дела"София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР