С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Раб. срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Връзки  
 Връзки

Държавни институции

   . :   Агенция по вписванията   : .
   . :  
Министерство на правосъдието   : .
   . :  
Министерски съвет   : .
   . :  
Министерство на външните работи   : . 
   . :  
Министерство на вътрешните работи   : .
   . :  
Народно събрание   : .
   . :  
Президент на Република България   : .


Европейски институции

   . :   Европейска мрежа за съдебно сътрудничество   : .             
   . :  
Европейски конвент (Конституция на Европа)    : .             
   . :  
Европейски парламент   : .             
   . :  
Европейски съд по правата на човека   : .             
   . :  
Европейски съюз   : .             
   . :  
Комисар по правата на човека към ООН   : .             
   . :  
Международен наказателен съд   : .             
   . :  
Международен съд в Хага   : .             
   . :  
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа   : .             
   . :  
Сравнителни и международни правни принципи   : .             
   . :  
Съвет на Европа   : .             
   . :  
Съд на Европейските общности   : .            


Партньорски организации

   . :   Американска агенция за международно развитие (USAID)    : .                     
   . :  
Национален институт на правосъдието в България   : .             
   . :  
Проект за укрепване на съдебната система в България   : .            


Други

   . :   Български институт за правно развитие   : .             
   . :   Български Хелзинкски комитет   : .              
   
. :  
Българският правен портал   : .             
   . :  
Висш адвокатски съвет   : .             
   . :  
Висш съдебен съвет   : .             
   . :  
Камара на следователите в България   : .             
   . :  
Национална асоциация на студентите юристи "ЕЛСА-България”    : .             
   . :  
Национална Асоциация Правна Инициатива за Местно Самоуправление (НАПИМС) : .  
   . :  
Национално сдружение на съдебните служители   : .             
   . :  
Нотариална камара на Република България   : .             
   . :  
Патентно ведомство на Република Бъгария   : .             
   . :  
Правен речник от LAW.COM   : .             
   . :  
Съюз на съдиите в България   : .             
   . :  
Съюз на юристите в България   : .             
   . :  
Регистър на административните структури към МП   : .             
   . :  
Регистър на внесените в Народното събрание законопроекти   : .                          
   . :  
Френско и Европейско право   : .              
   . :  
Юридически портал - FindLaw   : .             
  София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР