С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
Софийски апелативен съд - Илюстрована хроника
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Писмо до председателите на ОС
Контакти
Справки по дела и съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Защита на личните данни
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Връзки  
 Връзки

Държавни институции

   . :   Агенция по вписванията   : .
   . :  
Министерство на правосъдието   : .
   . :  
Министерски съвет   : .
   . :  
Министерство на външните работи   : . 
   . :  
Министерство на вътрешните работи   : .
   . :  
Народно събрание   : .
   . :  
Президент на Република България   : .


Европейски институции

   . :   Европейска мрежа за съдебно сътрудничество   : .             
   . :  
Европейски конвент (Конституция на Европа)    : .             
   . :  
Европейски парламент   : .             
   . :  
Европейски съд по правата на човека   : .             
   . :  
Европейски съюз   : .             
   . :  
Комисар по правата на човека към ООН   : .             
   . :  
Международен наказателен съд   : .             
   . :  
Международен съд в Хага   : .             
   . :  
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа   : .             
   . :  
Сравнителни и международни правни принципи   : .             
   . :  
Съвет на Европа   : .             
   . :  
Съд на Европейските общности   : .            


Партньорски организации

   . :   Американска агенция за международно развитие (USAID)    : .                     
   . :  
Национален институт на правосъдието в България   : .             
   . :  
Проект за укрепване на съдебната система в България   : .            


Други

   . :   Български институт за правно развитие   : .             
   . :   Български Хелзинкски комитет   : .              
   
. :  
Българският правен портал   : .             
   . :  
Висш адвокатски съвет   : .             
   . :  
Висш съдебен съвет   : .             
   . :  
Камара на следователите в България   : .             
   . :  
Национална асоциация на студентите юристи "ЕЛСА-България”    : .             
   . :  
Национална Асоциация Правна Инициатива за Местно Самоуправление (НАПИМС) : .  
   . :  
Национално сдружение на съдебните служители   : .             
   . :  
Нотариална камара на Република България   : .             
   . :  
Патентно ведомство на Република Бъгария   : .             
   . :  
Правен речник от LAW.COM   : .             
   . :  
Съюз на съдиите в България   : .             
   . :  
Съюз на юристите в България   : .             
   . :  
Регистър на административните структури към МП   : .             
   . :  
Регистър на внесените в Народното събрание законопроекти   : .                          
   . :  
Френско и Европейско право   : .              
   . :  
Юридически портал - FindLaw   : .             
  София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР