С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Софийски апелативен съд - Илюстрована хроника
Контакти
Документи по ЗДОИ
Профил на купувача
 Пресслужба  
 ПРЕССЛУЖБА

С Ъ О Б Щ Е Н И Я

27. 11. 2019 г. Тричленен състав на Апелативен съд – София с председател Теодора Кръстева и членове Ивайло Младенов и Величка Борилова се произнесе с определение по ТД 5697/2019 г., което бе публично разпределено на 21. 11. 2019 г. Определението може да бъде открито на сайта на съда.

21. 11. 2019 г. Системата за случайно разпределение на дела определи съдия Ивайло Младенов за докладчик по делото, образувано в Апелативен съд – София по повод жалба срещу определение на СГС, с което е допусната обезпечителна мярка „забрана“ за използване на софтуерния продукт, представляващ единна информационна система за отчитане на правна помощ по електронен път, реализиран от Националното бюро за правна помощ с европейски средства по Оперативна програма добро управление, с който Бюрото и адвокатски колегии работят от м. септември 2018 г. Делото е с № 5697/2019 г. и предстои разглеждането му в Апелативен съд – София.

21. 11. 2019 г. Националното бюро за правна помощ (НБПП) декларира, че не поставя под съмнение дейността на Апелативен съд – София, свързана с изпълнение на изискванията на разпоредбата на чл. 9 от Закона за съдебната власт, както и безпристрастността на магистратите. Това сочат от НПББ в писмо до съда във връзка с предстоящото в 12.00 часа днес в Апелативен съд – София публично разпределение на т.д. № 1718/2019 г. по описа на Софийския градски съд (СГС). То е по повод жалба срещу определение на СГС, с което е допусната обезпечителна мярка „забрана“ за използване на софтуерния продукт, представляващ единна информационна система за отчитане на правна помощ по електронен път, реализиран от НБПП с европейски средства по Оперативна програма добро управление, с който Бюрото и адвокатски колегии работят от м. септември 2018 г. Страните по делото, както и всички, които проявяват интерес към делото, са поканени от Апелативен съд – София да присъстват при публичното разпределение. От НПББ благодарят за поканата и заявяват, че не считат за необходимо представител на бюрото да присъства при публичното разпределение на делото.

20. 11. 2019 г. На 21. 11. 2019 г. в Апелативен съд - София ще бъде извършено публично разпределение на т.д. № 1718/2019 г. по описа на Софийския градски съд (СГС). То е по повод жалба срещу определение на СГС, с което е допусната обезпечителна мярка „забрана“ за използване на софтуерния продукт, представляващ единна информационна система за отчитане на правна помощ по електронен път, реализиран от Националното бюро за правна помощ с европейски средства по Оперативна програма добро управление, с който Бюрото и адвокатски колегии работят от м. септември 2018 г. Публичното разпределение на делото ще бъде извършено в 12.00 часа от зам.-председателя на Апелативен съд – София и председател на гражданската колегия на съда Иво Дачев. Каним желаещите да присъстват да се явят на входа на Апелативен съд – София, в Съдебната палата, бул. „Витоша“№2, партер, не по-късно от 11.50 часа.

18. 11. 2019 г. Тричленен състав на Апелативен съд – София с председател Александър Желязков и членове Атанаска Китипова и Петър Гунчев се произнесе с решение по ВНОХД № 250/2017 г., водено срещу Б. Андреев. Пълният текст на акта може да бъде намерен на сайта на Апелативен съд – София. Тричленен състав на Апелативен съд – София с председател Камен Иванов и членове Алексей Трифонов и Емилия Колева се произнесе с решение по ВНОХД № 1244/2018 г., водено срещу Е. Ковачева. Пълният текст на акта на съда може да бъде намерен на сайта на Апелативен съд – София.

11. 11. 2019 г. След проведено въззивно следствие и поредица открити съдебни заседания, с присъда от 7 ноември 2019 г. тричленен състав на Апелативен съд – София (АСС) с председател Калин Калпакчиев и членове Камен Иванов и Владимир Астарджиев (докладчик) отмени присъда № 113 на Софийския градски съд (СГС) в частта, с която подсъдимият В. Павлов е признат за виновен за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК. Съставът на САС признава Павлов за невиновен и присъдата от 3 години лишаване от свобода с 5 години изпитателен срок спрямо него е отменена. По отношение на подсъдимата по чл. 123, ал. 1 от НК В. Павлова, съдът е изменил присъдата на СГС, като е намалил наказанието от 3 на 1 година лишаване от свобода. Отменено е и наказанието – лишаване от право да извършва дейност по управление, ръководство и контрол на лечебни заведения. По отношение на подсъдимата по чл. 123, ал. 1 от НК Й. Филипова, съдът е изменил присъдата на СГС, като е намалил наказанието от 3 на 1 г. лишаване от свобода. Отменено е и наказанието да упражнява професията лекар-анестезиолог. Присъдата е потвърдена в останалата й част, предстои изготвянето на мотивите от съдебния състав. Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд.

8. 11. 2019 г. Над 60 ученици от X, XI и XII класове на 164 гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ бяха гости на Апелативен съд – София в Деня на отворените врати днес. Председателят на съда Даниела Дончева лично приветства учениците в зала „Тържествена“ на Съдебната палата в София и ги поздрави за желанието им да видят отблизо как работи съдът в България и по-специално най-големият апелативен съд в страната – Апелативен съд – София. Зам.-председателите на съда Бистра Николова и Иво Дачев, както и наказателният съдия Александър Желязков, се заеха с нелеката задача да разяснят на учениците на елитната гимназия, водени от зам.-директора на училището Васил Лозанов, с какви видове дела се занимава съдът, защо и как се водят споровете в съдебната зала и защо нерядко хората разбират справедливостта като онова, което искат да се случи, вместо онова, което законът повелява. Темите за разискване бяха „Второинстанционното наказателно производство – принципи и възможности“ и "Съдът като институционален образ на справедливостта - аспекти на обществените възприятия". Повече от два часа продължиха разговорите с гимназистите, като въпросите от тяхна страна бяха десетки. От това дали един адвокат трябва да каже пред съда, ако клиентът му е признал, че наистина е извършил престъпление, през въпроса показанията на всички свидетели ли се третират еднакво от съда, както и кое е най-интересното в работата на един съдия. Също и каква е отговорността на родителите, ако детето им се окаже извършител на престъпление. Какво се случва, ако някой бъде осъден, а впоследствие се окаже невинен, каква тежест има личното виждане на съдията за изхода на едно дело, как, къде и защо се избират съдебните заседатели, еднакво право на глас и решение ли имат с този на съдията – това бяха само част от въпросите, които гимназистите поставиха пред съдиите и получиха отговори. На финала съдия Желязков отправи към учениците и молба – при каквито и да било обстоятелства в живота им занапред, да не забравят презумпцията за невиновност на всеки един човек, независимо от това дали всички го сочат за виновен и дали постоянно го дават по телевизиите. Дискусията с учениците на Испанската гимназия приключи с благодарности и ръкопляскания от тяхна страна за съдиите – лектори, но всъщност въпросите продължиха и по коридорите на Съдебната палата в София, която те подробно разгледаха.

07. 11. 2019 г. Апелативен съд – София обявява 8 ноември 2019 г. за Ден на отворени врати. Инициативата се провежда за пореден път и е съобразена с Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. В 10. 00 часа желаещите ще могат да направят обиколка на Съдебната палата на бул. „Витоша“ 2 в София и да се запознаят на място с начина на работа на магистрати и служители от съда. Предвидени са две образователни беседи и дискусии със съдии от Апелативен съд – София по темите „Второинстанционното наказателно производство – принципи и възможности“ и „Съдът като институционален образ на справедливостта – аспекти на обществените възприятия“.

09. 10. 2019 г. Становище на тричленния състав на САС с председател Калин Калпакчиев и членове Весислава Иванова и Виолета Магдалинчева, постановил определение по ВНЧД 921/2019 г., водено по жалба на австралийския гражданин Джок Полфрийман: Във връзка с публичните изявления, отразени по случая за условното предсрочно освобождаване на австралийския гражданин Джок Полфрийман, в това число и прессъобщението на Прокуратурата на Република България от 8.10.2019 г. (което отразява изявление на главния прокурор пред австралийския посланик, съдържащо твърдение за незаконност на състава на САС), съдебният състав отбелязва, че на този етап никой от членовете му не разполага с възможност да коментира огласените различни твърдения за пристрастност. Това е така, защото е налице висящо производство пред Върховния касационен съд. Като съдии, конституционно натоварени със задължението за защита правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата (чл. 117, ал. 1 КРБ), считаме за свой неотменим дълг да информираме обществото за следното: Постановеният на 19.9.2019 г. съдебен акт е влязъл в сила и подлежи на незабавно изпълнение. Инициираната с искането на главния прокурор процедура за възобновяване на делото не променя този факт. Всякакви спекулации досежно изпълнението на съдебния акт, в това число и отнесените до бъдещото произнасяне на ВКС по отправеното искане за възобновяване, не са в съответствие с установения правов ред. Ако са налице други основания за задържането на чуждия гражданин, различни от тези по делото, то следва да се изтъкват именно те, а не предстоящото произнасяне на върховната съдебна инстанция. В правовата държава актовете на съда, подлежащи на изпълнение, безусловно следва да се зачитат. В противен случай гражданите са оставени на произвол, от който няма как да бъдат защитени. Това, а не персоналните атаки срещу членове на съдебния състав, е причината да изразим тази позиция.

20. 09. 2019 г. Становище на тричленния състав на САС с председател Калин Калпакчиев и членове Весислава Иванова и Виолета Магдалинчева, постановил определение по ВНЧД 921/2019 г., водено по жалба на австралийския гражданин Джок Полфрийман: Уважаеми журналисти, за улеснение на работата Ви, представяме на вниманието Ви обективни данни за движението и резултата по в.н.ч.д. № 921/2019г. на САС /медийно отразено като делото за условно предсрочно освобождаване на Джок Полфрийман/. Правим това, защото съзнаваме, че обществото следва да бъде информирано за позицията на съда, чиито процесуални действия трябва да бъдат поднесени на достъпен и ясен език. Институтът на условното предсрочно освобождаване e уреден в почти всички правни системи по света. Той не е инструмент нито за преразглеждане на влязлата в сила присъда, нито за редуциране на наложеното с нея наказание. Единствената му легитимна цел е насочена към разрешаване на въпроса дали осъденият може и да не изтърпи докрай определеното с присъдата наказание като му бъде определен изпитателен срок. Условно предсрочно освобождаване може да се постанови по отношение на осъден за всяко престъпление, независимо от неговата тежест и вид /с изключение на доживотен затвори и доживотен без замяна/. На първо място осъденият трябва да е изтърпял фактически половината от наложеното му наказание, а в случаите на рецидив – 2/3 от него. Другата предпоставка, която се явява и най-честият предмет на спор в съдебните производства, е осъденият да е дал доказателства за своето поправяне. Тя подлежи на конкретна преценка, основана на доказателствата по делото. Когато не се установява риск за общественото спокойствие и са налице убедителни данни за поправяне на осъдения, които не подлагат на съмнение успешното реализиране на целите на наказанието спрямо него, то съдът е длъжен да съобрази тези обстоятелства. По делото за предсрочно условно освобождаване на Джок Полфрийман спорно е било единствено дали осъденият е дал доказателства за своето поправяне. Съдът е приел, че това е така, защото при престоя си в затвора осъденият е имал: - множество награди /13/; - всички наложени му дисциплинарни наказания са били заличени по силата на закона /чл. 109 от ЗИНЗС/ или като награда за доброто му поведение от самата затворническа администрация; - участвал е активно във всички достъпни курсове за обучения и квалификация, включително е овладял писмено и говоримо български език и е успял да завърши висше образование; - подпомагал е пенитенциарните власти при контактите им с други лишени от свобода чужди граждани; - полагал е труд, включително /по негова инициатива/ без да получава възнаграждение за това; - регистрирал е сдружение, развило и развиващо активна дейност в обществена полза; - от докладите на затворническата администрация е видно, че през годините на изтърпяване наказанието поведението на осъдения бележи прогрес, което е довело до снижаване на рисковете от рецидив при него в много ниски стойности; - същите доклади съдържат позитивни данни по отношение личността на осъдения, включително констатацията, че "лишеният от свобода напълно приема отговорността от извършеното, разбира мотивите за него и признава вредата от поведението си"; - полученото обезщетение от издадено в негова полза решение на ЕСПЧ е преведено по сметка на пострадалите лица. При тези данни, съдържащи се в личното досие на осъдения, и позоваващи се на информация от затворническите власти, които са имали най-пряк досег с него в периода на изтърпяване на наказанието, съдът е приел, че по време на изтърпяване на наказанието е настъпила промяна у осъдения, която е изпълнила втората предпоставка по чл. 70 от НК. Съгласно чл. 439а, ал. 3 от НПК размерът на неизтърпяната част от наказанието не може да бъде основание за отказ от постановяване на условно предсрочно освобождаване, ако цялостното поведение на осъдения по време на изтърпяване на наказанието е било положително. Практика на съдилищата по сходни/близки хипотези показва, че прилагането на института на условното предсрочно освобождаване в конкретния казус и по отношение на конкретния лишен от свобода не е прецедентен случай. Производството по делото е протекло в три публични съдебни заседания. Крайният съдебен акт също е бил обявен публично, като пълният му текст може да бъде открит в сайта на САС.

20.09. 2019 г. Във връзка със засиления медиен и обществен интерес, съобщаваме, че определението на САС по ВНЧД №921/2019, образувано по жалба на австралийския гражданин Джок Полфрйман, е публикувано на сайта на съда.

19. 09. 2019 г. Тричленен състав на Апелативен съд – София с председател Калин Калпакчиев и членове Весислава Иванова и Виолета Магдалинчева разгледа днес жалба срещу решение на Софийския градски съд (СГС), с което е оставена без уважение молба за предсрочно условно освобождаване на австралийския гражданин Джок Полфрийман. Апелативните магистрати намират жалбата за основателна и Полфрийман може да излезе на свобода. В случая са налице законовите основания за предсрочно условно освобождаване. Мотивите на съдебния състав ще бъдат публикувани на сайта на съда.

21.06.2019г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

  

 

 

Приета единодушно с решение на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – София,проведено на 20.06.2019 г.

 

 

 

 

Ние, съдиите от Апелативен съд – София, изразяваме категоричното си несъгласие с безпрецедентната кампания на адв. Н. Д., срещу когото вече е образувано дисциплинарно производство пред съответната адвокатска колегия, предприета от него срещу колегите ни от 10-и състав в последните месеци, при която посредством непрестанни атаки срещу личността на отделните съдии се засяга по недопустим начин личното достойнство и доброто им професионално име.

Подобно неприемливо поведение, както при провеждането на съдебни заседания на 10-и състав на САС (по гр. д. № 6173/2018 г. и гр. д. № 4055/2018 г.), така и извънсъдебно – чрез подаване на тенденциозни жалби и сигнали, не само цели да окаже натиск върху вътрешното им убеждение, но и е насочено срещу независимостта на съдебната власт и пряко влияе на общественото доверие в нея.

 Обръщаме внимание, че всеки съдебен акт се постановява по конкретен правен спор, разглеждан в отделен процес, при различна фактическа обстановка и за крайния изход на делото от значение е и активността на страните, като във всички случаи решението се взема по вътрешно убеждение на състава след съвещание в приложение на чл. 235, ал. 2 от ГПК и проверката по правилността му е гарантирана от предоставената на страните възможност за иницииране на инстанционен контрол. Единствено инстанционният контрол, който се осъществява от ВКС, може да бъде релевантен за правилността на актовете ни. Ето защо, подаването на тенденциозни сигнали, жалби, молби за отвод, неподплатени с основания, голословни оплаквания, доноси и пр., целят преодоляване на случайния избор, установен в чл. 9 от ЗСВ, на което ние решително се противопоставяме.   

 Призоваваме Висшия съдебен съвет, на който с Конституцията е възложено да брани авторитета на съда, да даде ясен институционален отговор на нападките срещу колегите ни, съставляващи преднамерен опит за влияние върху правосъдната дейност.

 Призоваваме Висшия Адвокатски съвет незабавно да упражни правомощията си, като санкционира и не допуска в бъдеще подобно поведение, което освен гореизложеното, уронва и престижа на адвокатската професия и е очевидно несъвместимо с нея.

  IV/20190621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 04. 2019 г. 8180 – толкова са делата, постъпили за разглеждане в Апелативен съд – София за 2018 г. Това е най-високият брой постъпили дела от всички апелативни съдилища в страната, сочи Годишният доклад на съда, който бе представен днес. Според данните от него, Апелативен съд – София утвърждава добрите резултати по отношение на брой и качество на актовете по решените дела спрямо предходните години. Резултатите сочат увеличен брой на постъпилите второинстанционни наказателни дела – 1749 спрямо 1601 за 2017 г. Ръстът е постоянен за последните три години. Решените наказателни дела за 2018 г. са 1694. Намалява броят на нерешените такива – за 2018 г. те са били 148 спрямо 170 за 2017 г. Постъпилите за разглеждане граждански и търговски дела са 6431. За първи път в последните 10 години има лек спад в постъпилите дела от този вид спрямо предходната година – през 2017 г. постъпилите са били 6727. Следва да се отбележи, че общият брой разгледани дела в Апелативен съд – София е по-голям от броя на постъпилите дела, тъй като има и такива от предишни години. Така общият брой разгледани в съда дела са общо 10541. 8044 са свършените дела в Апелативен съд – София, като 7719 от тях са приключени със съдебен акт по същество. В срок до 3 месеца са приключени 89% от делата. Цифрите сочат, че реалната натовареност на съдиите от Апелативен съд – София е средно 9,92 дела на месец, като в гражданска и търговска колегия натовареността е 11,5 а в наказателна – 5,88 дела на съдия месечно. Всичко това се реализира при най-ниско съотношение съдии – служители за цялата страна – 1:1. При 70 апелативни съдии има работещи 73 съдебни служители. За 2018 г. се запазва и тенденцията за увеличаване броя на частните производства, образувани по жалби и протести срещу мерки за неотклонение „задържане под стража“ – общо 438 дела за годината. Следва да се отбележи, че близо 20% от тези дела представляват обществен, респективно медиен интерес и се проследяват в открити заседания на съставите на съда. Отделно от тях повече от 20 дела по същество – най-вече наказателни, се проследяват от медиите, като достъпът до съдебна зала е свободен и за граждани. В същото време Апелативен съд – София продължава провеждането на инициативата „Ден на отворени врати“ във връзка с Комуникационната стратегия на Висшия съдебен съвет. В съответствие със завишените обществени изисквания за прозрачност и необходимостта от съдийско самоуправление в Апелативен съд – София са били проведени 6 общи събрания за отчетния период. 5 от тях са били за магистрати и 1 – за съдии и съдебни служители. Сред разискваните въпроси са били правилата за случайно разпределение на дела, брой съдебни заседатели за страната, разходване на средства от фонд СБКО. През 2018 г. по повод 140 години от създаването и 20 години от възстановяването на Апелативен съд – София, за първи път бе издадена „Илюстрована хроника“, обхващаща периодите 1878-1947 г. и 1998-2018 г. Изданието бе представено в края на 2018 г. пред повече от 100 висши, редови магистрати и служители, голяма част от които са кариерно свързани с Апелативен съд – София. Като заключение – въпреки изключителната натовареност в Апелативен съд – София, както в 8-те окръжни и 39-те районни съдилища от апелативния район, цифрите сочат отговорна и професионална работа от страна на магистрати и служители. Следва да бъде повторена констатацията, че за подготовката на районните съдии, особено значение има дейността на Националния институт на правосъдието. В докладите се отчита голямата полза от текущото обучение. Общо е мнението на административните ръководители на окръжните съдилища, че НИП следва да засили ролята си за повишаване квалификацията на действащи районни съдии и съдебни служители.

07. 02. 2019 г . Тричленен състав а Апелативен съд – София с председател Г. Иванова, и членове В. Христакиев и С. Станимирова се произнесе по ВТД № 2477/18. Делото е образувано по въззивна жалба на Министерството на културата против решение на СГС № 2458 от 28. 12. 2017 г., постановено по ТД №379/2017 г. на ТО, VI-4 с-в, с което са отхвърлени като неоснователни предявените срещу ответниците искове с правно основание чл. 92 от ЗЗД – за неустойка по договор от 8.04.2015 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи, експониране и социализация на археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“ на обект „Античен Културно-Комуникационен Комплекс Сердика“ – втори и трети етап“ с възложител Министерство на културата. Магистратите от Апелативен съд – София потвърждават изцяло решението на първоинстанционния съд, с което искът е отхвърлен като неоснователен. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд. Цялото решение по делото можете да видите на сайта на Апелативен съд – София.

. :   Архив 2018г.   : .

 

 София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР