С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
Софийски апелативен съд - Илюстрована хроника
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Справки по дела и съдебни актове
Пресслужба
Декларация на съдиите от САС
Дела за разглеждане по същество
Мерки за неотклонение
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Защита на личните данни
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Пресслужба    Дела за разглеждане по същество  
 

06. 11. 2019 г. 14.00 часа ВНОХД 1521/2018 - Валентин П., Йоанна Ф., Венета П. - подсъдими за лишаване от живот при професионална непредпазливост – зъболекарска интервенция – 6 с-в

София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР