С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Дела за разглеждане по същество
Мерки за неотклонение
Обяви, съобщения, конкурси
Раб. срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
 Пресслужба    Дела за разглеждане по същество  
 

19. 02. 2018 г. 10.00 часа – ВНОХД 895/17 – Петко Митевски, подсъдим за длъжностно присвояване в особено големи размери от „Алфа банк” – 7 с-в

София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР